ຊີວິດຄູ່ ຄູ່ຊີວິດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດໃຫ້ຄວາມຊື່ສັດ

ຄິດຈະຄົບກັນ ຮັກກັນຕ້ອງປັບບຕົວເຂົ້າຫາກັນຄົນລະເຄິ່ງທາງ

ອັນໃດລົດໄດ້ອັນໃດຍອມໄດ້ກໍ່ຍອມແດ່ ບໍ່ແມ່ນຂ້ອຍເປັນຄົນແບບນີ້

ເຈົ້າເປັນຄົນແບບນີ້ ເຂົາຮັບໄດ້ກໍ່ຮັບ ຮັບບໍ່ໄດ້ກໍ່ບໍ່ຮັບ ຄູ່ຊີວິດຄື

ຄົນທີ່ຜິດກັນຕະຫຼອດ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ບໍ່ເລີກກັນໄປໃສຄົນທີ່ພໍບໍ່ໄດ້ລົມກັນ

ແລ້ວໂຄດຄິດຮອດຄົນທີ່ຄອຍຈົ່ມຄອຍວ່າ

ເວລາດື້ຄົນທີ່ເວລາເຮົາເຮັດຜິດຕະຫຼອດປານໃດ ເຂົາກໍ່ຍັງໃຫ້

ອະໄພສະເໝີຫາກເຈົ້າເລືອກ ໃຜກໍ່ໄດ້ມາເປັນຄູ່ຊີວິດເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ແຕ່ຄວາມເສຍໃຈກັບໄປ

ເພາະຫົວໃຈເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຈັກໄຕຕອງຫາກເລືອກຄົນທີ່ບໍ່ໃຫ້ກຽດດູຖູກຄວາມຝັນເຈົ້າ

ເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ແຕ່ຄຳເວົ້າທີ່ແທງໃຈດຳເວລາລົ້ມເຫຼວ

ຫາກເລືອກຄົນທີ່ລະແວງເຈົ້າຕະຫຼອດເວລາເຈົ້າກໍ່ຈະໄດ້ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ທີ່ຕ້ອງຄອຍເປັນເງົາຕາມຕົວເຈົ້າທຸກສະຖານທີ່ຫາກເລືອກຄົນທີ່

ພຽງໜ້າຕາ ແຕ່ບໍ່ເຄຍເບິ່ງທີ່ຈິດໃຈເຈົ້າກໍ່ຈະເຫັນພຽງກາຍ

ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫົວໃຈທີ່ງົດງາມ ຮັກບໍ່ມີຖືກບໍ່ມີຜິດແຕ່

ຢູ່ທີ່ເຈົ້າຈະເລືອກແບບໃດເມື່ອເຈົ້າຊັດເຈນກັບຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າແລ້ວ

ຈົ່ງໃຊ້ເວລາບົ່ມເພາະມັນໄປເລື້ອຍໆຈົນເຖິງເວລາທີ່ສົມຄວນ

ຖ້າມື້ໜຶ່ງມັນແມ່ນ ຈົ່ງຮັກສາຮັນນັ້ນໄວ້ໃຫ້ດີແຕ່ຖ້າມື້ໜຶ່ງມັນຄື

ແມ່ນກໍ່ຈົ່ງ ຄືນຫົວໃຈໃຫ້ກັນຢ່າຝືນໃສ່ເກີບທີ່ບໍ່ພໍດີເພາະສຸດທ້າຍເຈົ້າເອງ

ຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ເຈັບປວດບໍ່ເຄີຍຄ້ອງການຄົນງາມລວຍ

ຫຼືມີຖານະຫາງສັງຄົມຕ້ອງການພຽງໃຜຊັກຄົນທີ່ເຊື່ອໃນສິ່ງດຽວກັນ ພຽງເທົ່ານັ້ນ

ຊີວິດຄູ່ພຽງຢູ່ນຳກັນມັນງ່າຍ ແຕ່ຢູ່ນຳກັນຈົນແກ່ເຖົ້າມັນຍາກ

ເພາະບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະສັກທີ່ເຂົ້າມາໃນອະນາຄົດ

ມັນບໍ່ໄດ້ສົ່ງໄລນ໌ມາເຕືອນ ເຮົາວ່າຈະເຂົ້າມາ

ເຮົາບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າອະນາຄົດຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ

ເຮົາຈະຈັບມືອີກຄົນໄດ້ດົນຊໍ່າໃດສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ໃນຕອນນີ້ຄື

ໄວ້ໃຈ ເຊື່ອໃຈ ຊື່ຕົງ ໃຫ້ອະໄພ ໃຫ້ໂອກາດກັນ ແລະ ກັນຍອມຮັບຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາ

ເສີຍ ແລະ ຟັງຄົນຮັກແດ່ຢ່າເອົາອາລົມເປັນໃຫຍ່ວ່າ

ເຫດຜົນຜິດກັນບໍ່ມີຄົນແພ້ຄົນຊະນະເຮົາເປັນຜົວເມຍບໍ່ແມ່ນຄູ່ແຂ່ງ

ແຟນນອກໃຈໃຫ້ເບິ່ງທີ່ຕົວເອງກ່ອນເຮົາຜິດຫຍັງເຮົາບົກພ່ອງສ່ວນໃດ

ເຮົາລະເລຍເຂົາຫຼືບໍ່ຊີວິດຄູ່ຖ້າຢາກຢູ່ນຳກັນຍາວໆພະຍາຍາມ

ເຮັດໃຫ້ຄືມື້ທຳອິດທີ່ຮັກກັນຢ່າລືມຄວາມຮູ້ສຶກຕອນຢາກຢູ່ນຳກັນ ເທົ່ານັ້ນພໍ

Author: loveyim