ຜົນວິໄຈ ບອກວ່າ ກິນນົມ ສາມາດລົດການຕຸ້ຍໄດ້

ຄວາມຮູ້ດີດີ…ດື່ມນົມ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງພະຍາດຕຸ້ຍໄດ້ແທ້ບໍ່?

ນົມເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ນິຍົມດື່ມກັນທຸກເພດທຸກໄວບໍ່ວ່າເດັກນ້ອຍ, ໜຸ່ມສາວ ຫຼື ຜູ້ອາຍຸສູງກໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຈາກການດື່ມນົມ. ແລ້ວຮູ້ ຫຼື ບໍ່ວ່າເຄື່ອງດື່ມຊະນິດນີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການເສີມແຄລຊຽມ ແລະ ເພີ່ມວິຕາມິນຕ່າງໆໃຫ້ຮ່າງກາຍພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໜຸ່ມໆສາວໆເປັນພະຍາດຕຸ້ຍນໍາອີກ

ເລີ່ມສົງໄສກັນແລ້ວແມ່ນບໍ່ວ່າມັນຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຕຸ້ຍໄດ້ແບບໃດ ເພາະໃນເມື່ອເຄີຍໄດ້ຍິນກັນວ່າດື່ມນົມຫຼາຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ແລະ ເຊົາສົງໄສໄດ້ແລ້ວ ເພາະເຮົາຈະເລີ່ມໄຂຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງມາໃຫ້ອ່ານແລ້ວຈະຮູ້ວ່າການດື່ມນົມດີກວ່າທີ່ຄິດ

ການສຶກສາຂອງນັກວິທະຍາສາດຊາວອາເມລິກາເປີດເຜີຍວ່າ: ການດື່ມນົມນອກຈາກຈະຊ່ວຍເສີມສ້າງກະດູກແລ້ວຍັງຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດພະຍາດຕຸ້ຍໄດ້ນຳ . ການສຶກສານີ້ໄດ້ມີການວິໄຈຈາກການຕອບແບບສອບຖາມຂອງຄົນກວ່າ 7.173 ຄົນ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍລວມເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນທີ່ດື່ມນົມຢ່າງນ້ອຍອາທິດລະ 2 ຈອກຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຕຸ້ຍຕ່ຳກວ່າຜູ້ດື່ມນົມ

ທີມນັກວິໄຈຍັງພົບອີກວ່າ: ຜະລິດຕະພັນຈາກນົມ ຫຼື ມີນົມເປັນສ່ວນປະກອບກໍ່ສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດຕຸ້ຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ຄວນຈະມີນົມເປັນໜຶ່ງໃນອາຫານທີ່ກິນທຸກມື້ໃນປະລິມານທີ່ພໍດີ. ແຕ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈໄປຍິ່ງກວ່ານັ້ນຄືໃນການວິໄຈຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ: ຜູ້ທີ່ດື່ມນົມເປັນປະຈຳທຸກມື້ສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດຕຸ້ຍໄດ້ເຖິງ 37% ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມຜົນການສຶກສານີ້ພົບແຕ່ໃນຜູ້ທີ່ດື່ມນົມໄຂມັນຕ່ຳກວ່າ 3,4% ເທົ່ານັ້ນ

ທັງນີ້ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ນົມສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຕຸ້ຍໄດ້ມາຈາກສານອາຫານສຳຄັນທີ່ຢູ່ໃນນົມກໍ່ຄື: ແຄລຊຽມ ໂດຍແຄລຊຽມມີສ່ວນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ລວມທັງຊ່ວຍຄວມຄຸມລະດັບຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ ແລະ ການທີ່ຮ່າງກາຍມີລະດັບຮໍໂມນທີ່ປົກກະຕິກໍ່ເປັນເຫດຜົນສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຄວມຄຸມນ້ຳໜັກໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້

ນອກຈາກນີ້, ນັກວິໄຈຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ກິນອາຫານເສີມແຄລຊຽມນຳ ແຕ່ບໍ່ຄວນກິນແທນອາຫານທີ່ມີແຄລຊຽມສູງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ໂປຣຕີນ

Author: loveyim