15 ເລື່ອງຫນ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ ເບຍ ທີ່ຄົນຊຽນເບຍແທ້ໆກໍອາດຈະບໍ່ຮູ້ມາກ່ອນ

ຫນື່ງໃນເຄື່ອງດື່ມແອກໍຣໍທີ່ພວກເຮົາຫລາຍຄົນຮູ້ດີນັ້ນກໍ່ຄື ເບຍ ນຳ້ເມົາທີ່ໃຊ້ດື່ມກັນຢ່າງແຜ່ຫລາຍທົ່ວໂລກ ເຊີ່ງໃນວັນທີ່ 7 ເມສາຂອງທຸກໆປີ ຖືກຕັ້ງເປັນ ” ວັນເບຍແຫ່ງຊາດ “ເພື່ອເປັນການລະນືກເຖີງຊ່ວງທີ່ລັດອາເມລິກາ ອະນຸມັດໃຫ້ຜະລິດເບຍພາຍໃນປະເທດໄດ້ຄັ້ງລະເທື່ອເມື່ອປີ 1933 ນອກຈາກປະເທດມະຫາອຳນາດແລ້ວ ຫລາຍໆແຫ່ງ ລວມເຖີງບ້ານເຮົາກໍ່ສາມາດບໍລິໂພກເຄື່ອງດື່ມຊະນິດນີ້ໄດ້ຖືກກົດຫມາຍແຕ່ເຖີງແມ່ນວ່າເຮົາຈະດື່ມຊະນິດນີ້ໄດ້ຢ່າງຖືກກົດຫມາຍຫຼືຈະດື່ມມັນຫລາຍເທົ່າໃດແຕ່ຄວາມຈິງເຮົາອາດຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກມັນດີພໍຊຳ້ມື້ນີ້ເຮົາເລີຍຈະມາເວົ້າເຖີງ 15 ເລື່ອງຫນ້າຮູ້ກ່ຽວກັບ ” ເບຍ ” ມີຫຍັງແນ່ນັ້ນລອງໄປອ່ານກັນເລີຍດີກວ່າ ໄປກັນເລີຍ!!

1.ອີຢິບຂື້ນຊື່ວ່າເປັນອາດຍາກອນແລກໆທີ່ມີການເກັບພາສີເບຍໂດຍລາຊີນີ ໂອພັດຕາ ບອກວ່າການເກັບພາສີຂື້ນເພື່ອລົດຈຳນວນຂີ້ເຫຼົ້າໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແຕ່ຫລາຍໆຄົນກັບເຊື່ອວ່າການເກັບພາສີໃນຄັ້ງນັ້ນມີໄວ້ຫາລາຍໄດ້ໃນການເຮັດສົງຄາມກັບ ກຸງໂຣບ

2.ເບຍເປັນເຄື່ອງດື່ມແອກໍຣໍທີ່ທີຄົນນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດໃນສະຫາລັດອາເມລິກາຈາກສະຖິຕິປີ 2016 ມີເຖີງ 43 ໃນບັນດາດວງດາວ ໃນປີ ພ.ສ 2015 ລັດທະບານໄດ້ຮັບເງີນຈາກການເກັບພາສີເບຍພາຍໃນປະເທດແລະເບີນຳເຂົ້າຈຳນວນກວ່າ 114,000 ລ້ານບາດ ( ເງີນໄທ )

3.ໃນປີ 1695 ພາສີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມ ປະມານ 5,000ກີບ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງນັກລົງທຸນສຳພັນໃນຍຸກນີ້ເລີຍ

4.ໃນປະເທດສະຫາລັດອາເມລິກາມີການຄິດພາສີຜະລິດແຈກຈ່າຍແລະການຈັດຈຳນ່າຍເປັນ 40 ຕໍ່1ແກ້ວໂດຍຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຢູ່ປະມານ 1.000ກີບ ຕໍ່ເບຍຫນຶ່ງ ອອນຊ໌

5.ເບຍເຢຍລະມັນມັກຈະຕິດປ້າຍທີ່ຂຽນວ່າ ” Gebraut nach dem Bayerischen Berinheitsgebot Von 1516 ”
ຫມາຍຄວາມວ່າ ນີ້ແມ່ນເບຍທີ່ຜະລິດຂື້ນຕາມຫຼັກຖານຕາມກົດຫມາຍ 1516 ເປັນກົດຫມາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດສາມາດຄວບຄຸ່ມວັດທຸດິບທີ່ໃຊ້ເຮັດເບຍແລະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເກັບພາສີໄດ້

6.ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສົງຄາມການເມືອງໃນເມືອງ ຄ.ສ 1862 ທາງ ສະພາກຄອງເກດ ໄດ້ສະເໝີໃຫ້ການເກັບພາສີຈາກເບຍທຸກຊະນິດແລະເຄື່ອງດື່ມທີ່ໃຫ້ຄຽງກັນເຮັດໃຫ້ມີລາຍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1.5 ລ້ານບາດ ( ເງີນໄທ )

7.Arthur Guinness II ບິດາແຫ່ງກີນເນດ Guinness ເປັນຜູ້ນຳໃນການຜະລິດເບຍທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຢູໂຣບ

8.ສະຖາບັນເບຍແຫ່ງຊາດກວ່າວ່າພະນັກງານກວ່າ 1,750,000 ຄົນໄດ້ຮັບເງີນເພີ່ມອີກ 2.5 ລ້ານບາດ ( ເງີນໄທ ) ແລະບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ຈ່າຍເງີນໃຫ້ແກ່ພາກລັດຫລາຍກວ່າ 1.5 ລ້ານບ້ານ ( ເງີນໄທ ) ເລີຍ

9.ໃນປີ 1991 George HW Bush ຕັ້ງເປົ້າຫມາຍພາສີ ໃນຂະນະທີ່ເບຍຍັງຄົງມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ

10.ລັດເທນເນຊີເປັນລັດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດອາເມລິກາຄືປະມານ 13.000ກີບຕໍ່ຫນຶ່ງແກລອນ ໃນຂະນະທີ່ລັດໄວໂອມິງ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໜ້ອຍທີ່ສຸດ

11.ລັດທີ່ມີການບໍລິໂພກເບຍຫຼາຍທີ່ສຸດຄືລັດ ແທນເນຊີ ມີພາສີບວກເພີ່ມຈາກພາສີຄ້າຂາຍອີກປະມານ 2.000 ກີບຕໍ່ ແກລອນ ໃນຂະນະທີ່ລັດ ຍູທາ ເບຍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໜ້ອຍທີ່ສຸດເຊິ່ງເປັນຫນື່ງໃນລັດທີ່ມີພາສີເບຍສູງທີ່ສຸດໃນປະເທດ

12.DG Yuengline & Son ຄືຫນຶ່ງໃນ ບໍລິສັດ ຜູ້ຜະລິດເບີຍທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນອາມລິກາຫນຶ່ງໃນ 5 ບໍລິສັດເບຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກສະຖິຕິປີ 2015 ເຂົາສາມາດທຳລາຍໄດ້ໃນປີນີ້ໄດ້ສູງເຖີງ 17,000 ລ້ານ ເປັນ ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງຫລວງຂອງບໍລິສັດ ເພນຊິວເວເນຍ

13.ຂໍ້ມູນຂອງ Infogroup ບອກໄວ້ວ່າຕາມສະຖິຕິໃນແຕ່ລະເມືອງຈະມີທຸລະກິດກ່ຽວກັບເບຍຢູ່ປະມານ 1.54 ລາຍໄດ້ໂດຍສະເພາະກັບເມືອງແຫ່ງນັກດື່ມໃນອາເມລິກາຢ່າງ ໂອເຮກອນ ຫນຶ່ງໃນເມືອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຫຼົ່າ ຄົນທີ່ມັກຮັກໃນເບຍ ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ມີລາຄາຂາຍເບຍບໍ່ສູງຫຼາຍ

14.ຈາກຂໍ້ມູນລ່າສຸດຂອງສະມາຄົມຜູ້ຜະລິດເບຍບອກວ່າເບຍມີຄີເອທີບກວ່າ 12,000 ລ້ານຫຼຽນຕໍ່ປີເຮັດໃຫ້ເສຍພາສີໜ້ອຍກວ່າ ບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ
15.ມີອາການຫນື່ງທີ່ຊື່ວ່າ Cenosillicaphpbia ເປັນອາການຂອງຄົນທີ່ຢ້ານແກ້ວ ເບຍ ວ່າງເປົ່າ ບໍ່ວ່າໃຜຈະເປັນນັກດື່ມໂຕຈິງຟ້າວພາກັນອອກໄປດື່ມກັນເລີຍດີກວ່າ ເຢ້

Author: loveyim