10อันดับ ผักตรวจพบการปนเปื้อนพ ย า ธิ สูง

เผยข้อมูลการสำรวจผักสดจากตลาดพบผัก10ชนิดที่เจอพยาธิมากที่สุด แนะผู้บริโภคต้องล้างผักให้ดีรวมถึงต้องสวมถุงมือเพจเฟซบุ๊กPDRCศูนย์วิจัยโรคปรสิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เผยผลสำรวจผักสดที่วางขายตามตลาดมีการตรวจพบการปนเปื้อนของพยาธิหลากหลายชนิด โดยทางเพจ ระบุข้อความดังนี้

มีงานวิจัยล่าสุดตีพิมพ์เกี่ยวกับการสำรวจผักที่วางขายตามตลาดตรวจพบการปนเปื้อนพยาธิสูงถึง35.1%และมีพยาธิที่สามารถไชผ่านผิวหนังเราได้ จำเป็นต้องล้างด้วยน้ำยาล้างผักและสวมใส่ถุงมือขณะล้างผักที่ซื้อจากตลาด จากการสำรวจของPunsawad Cและคณะ(2019)จากสำนักวิชาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เก็บผักจากตลาดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน265ตัวอย่าง ประกอบไปด้วย ผักสะระแหน่ สลัด ผักชีไทย หอม ใบบัวบก ขึ้นฉ่ายฝรั่ง ผักกาดขาวจีน ผักชีฝรั่ง โหระพาและผักบุ้งจีน พบการปนเปื้อนพยาธิในผักจำนวน93ตัวอย่าง โดยพบว่ามีพยาธิปากขอสูงสุด42.9% รองลงมาคือพยาธิเส้นด้าย 10.6% พยาธิแส้มม้า 2.6% พยาธิไส้เดือน 2.6% และพยาธิไส้เดือนสุนัข 2.6% ผักที่พบการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุดคือ

1. ผักขึ้นฉ่ายฝรั่ง 63.3%

2. สะระแหน่ 60%

3. ใบบัวบก 57.1%

4. ผักชีไทย 44.8%

5. หอม 43.3%

6. ผักชีฝรั่ง 36.7%

7. ผักกาดขาวจีน 23.3%

8. ผักสลัด 20.0%

9. โหระพา 10.0%

10. ผักบุ้งจีน 6.7% การสำรวจการปนเปื้อนพยาธิในผักในต่างประเทศก็มีรายงานเช่นกัน อาทิ เวียดนาม พบ26%(Uga Sและคณะ 2009) ฟิลิปปินส์ 45.0% (Sia Su G และคณะ 2012)อิหร่าน32.6% (Fallah AA และคณะ 2012) โปรแลนด์34.7% (Klapec Tและคณะ 2012) จะเห็นว่าผักชนิดต่างๆที่วางขายตามตลาดทั้วไปมีการปนเปื้อนพยาธิจำนวนมากพอสมควร ดังนั้นการนำมาบริโภคสดจำเป็นต้องล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาล้างผัก อาทิ น้ำส้มสายชู โดยแช่ให้นานมากยิ่งขึ้น อย่างน้อย30นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ขณะเดียวกันก็ต้องสวมถุงมือด้วย เพราะพยาธิปากขอและพยาธิเส้นด้ายสามารถไชผ่านผิวหนังเราได้
ขอขอบคุณแหล่งข่าว
https://bit.ly/2NS2oID

Author: loveyim