ผู้ว่า กทม. ขอความร่วมมือลูกบ้านคอนโดดัง

วันที่14กรกำำาคม2563พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)กรุงเทพมหานคร(ศบค.กทม.)ครั้งที่66/2563โดย พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นประธานการประชุมนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะโฆษกกรุงเทพมหานครผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนสำนักผู้แทนกลุ่มเขตและผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า)

โดย ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าที่ประชุมได้หารือกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19ซึ่งเป็นบุตรสาวของอุปทูตซูดานประจำประเทศไทย ขณะนี้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯสำหรับครอบครัวอุปทูตซูดานเดินทางเข้าประเทศไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิและเดินทางโดยรถยนต์ของสถานทูตจากสนามบินไปเข้าพักที่คอนโดมิเนียมOneX สุขุมวิท26

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่พักในในคอนโดOneX ที่พักเดียวกับครอบครัวอุปทูตซูดาน มีผู้แสดงความจำนงยินยอมให้ตรวจหาเชื้อจำนวน230ราย โดยนำรถตรวจหาเชื้อพระราชทานไปเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโควิด-19 โดยการสวอปทางเดินหายใจแล้วประมาณ160ราย จะทราบผลการตรวจหาเชื้อภายในวันพรุ่งนี้(15 ก.ค. 63)ปัจจุบันครอบครัวอุปทูตซูดานฯ ได้ออกจากคอนโดONEXไปพำนักอยู่บ้านพักในซอยสวนพลู และอยู่ระว่างการกักกันตัวเอง(Home Quarantine)โดยสำนักอนามัยได้ประสานเพื่อติดตามสังเกตการณ์การกักกันตัวอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยสำนักงานเขตคลองเตยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่บริเวณคอนโดOneX ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ราวบันได จุดสัมผัสร่วมลิฟท์โดยสารตัวที่ครอบครัวอุปทูตซูดานใช้ เป็นต้น สำหรับผู้ที่พักในที่ในคอนโดOne Xกรุงเทพมหานคร ขอแนะนำให้งดเว้นการเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะต่างและเฝ้าสังเกตอาการตนเองในที่พัก โดยกรุงเทพมหานครได้มอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับผู้กักตัวเองSelf Quarantineให้แก่ผู้พักอาศัยในคอนโดOneX เช่น หน้ากากอนามัย เทอร์โมมิเตอร์ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ถุงขยะติดเชื้อ เอกสารในการปฏิบัติเพื่อดูแลตนเองและเอกสารบันทึกการเฝ้าระวังเป็นต้น

ทางด้านคอนโดONE X สุขุมวิท26ได้เผยแพร่เอกสาร เรื่องชี้แจงมาตรการรับมือกรณีผู้พักอาศัย คอนโดOneX สุขุมวิท26 ติดเชื้อโควิด-19 ตามที่ฝ่ายจัดการนิติบุคคลโครงการคอนโดOneX สุขุมวิท26 ได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2563 ว่ามีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19และเคยเข้าพักอาศัยในโครงการฯ ซึ่งขณะนี้ผู้ติดเชื้อได้เข้ารบการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและสมาชิกในครอบครัวได้เดินทางออกจากโครงการฯไปอยู่ในสถานที่กักตัวเป็นที่เรียบร้อย

ฝ่ายจัดการฯทราบเรื่องได้ดำเนินการมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยทันทีเพื่อดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในโครงการ โดยมาตรการที่ฝ่ายจัดการฯ ได้ดำเนินการประกอบด้วย(1.) ฝ่ายจัดการฯได้ปิดลิฟท์โดยสาร และพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทันทีที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่13กรกฎาคม2563และจะมีการฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้ง ในวันที่14กรกฎาคม2563 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2563(2.)จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีพนักงานติดต่อโดยตรงกับผู้ติดเชื้อ แต่มีพนักงานเพียงท่านเดียวที่ได้ติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวผู้ติดเชื้อโดยพนักงานคนดังกล่าวได้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฎิบัติบัติหน้าที่ตลอดเวลาทั้งนี้ฝ่ายจัดการฯได้ดำเนินการกักตัวพนักงานคนดังกล่าวและจัดส่งพนักงานส่วนกลางเข้ามาปฎิบัติงานทดแทน เป็นระยะเวลา14วัน,(3.) ฝ่ายจัดการฯได้อำนวยความสะดวกภายในโครงการฯและได้ประสานแจ้งผู้พักอาศัยให้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่14กรกฎาคม 2563(4.)ฝ่ายจัดการฯได้ประกาศแจ้งลูกบ้านและผู้พักอาศัยและขอความร่วมมือผู้ที่ใช้ลิฟท์โดยสาร ระหว่างวันที่10-12กรกฎาคม2563ติดต่อเจ้าหน้าที่นิติบุคคลเพื่อรับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ลงทะเบียนรับคู่มือดูแลตนเอง งดใช้พื้นที่ส่วนกลางและกักตัวรอดูอาการเป็นระยะเวลา14วันและ (5.)ฝ่ายจัดการฯยังคงมาตรการที่เข้มข้นรัดกุมโดยมีการกำหนดทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆในอาคารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง เช่น ปุ่มกดลิฟท์ ราวจับบันได มือจับประตู อุปกรณ์ฟิตเนส เป็นต้นและมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างการของผู้ที่ผ่านเข้า-ออกโครงการฯ และห้ามผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าพื้นที่และให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยขณะปฎิบัติหน้าที่และห้ามพนักงานเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการฯขอให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพร้อมให้ความร่วมมือในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวตลอดจนพร้อมให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่อยู่ในโคงการฯอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันทุกภาคส่วน
ขอขอบคุณแหล่งข่าว
https://bit.ly/3fu9QG2

Author: loveyim