Posted in บทความชีวิต

อย่าปรับทุกข์พร…

Continue Reading อย่าปรับทุกข์พร่ำเพรื่อ ต่อหน้า “รับฟัง” ลับหลัง เอาไป “นินทา”

อย่าปรับทุกข์พร่ำเพรื่อ ต่อหน้า “รับฟัง” ลับหลัง เอาไป “นินทา”

Posted in บทความชีวิต

ปรับความคิด ใช้…

Continue Reading ปรับความคิด ใช้ชีวิตให้ ‘ร ว ย’ ด้วยความสุขที่แท้จริง

ปรับความคิด ใช้ชีวิตให้ ‘ร ว ย’ ด้วยความสุขที่แท้จริง

Posted in บทความชีวิต

แม้บางครั้งความ…

Continue Reading 5 สิ่งที่ผู้ ช า ย ทำเมื่อไร จ ง อย่าหันกลับไป

5 สิ่งที่ผู้ ช า ย ทำเมื่อไร จ ง อย่าหันกลับไป

Posted in ดวง

เตรียมตัวຣ ว ຢ …

Continue Reading คนที่เ กิ ด 4 วันนี้ เตรียมรับโชคใหญ่วันพรุ่งนี้

คนที่เ กิ ด 4 วันนี้ เตรียมรับโชคใหญ่วันพรุ่งนี้

Posted in ดวง

วันจันทร์ ในช่ว…

Continue Reading 4วันเกิด ฟ้าประทานทรัพย์

4วันเกิด ฟ้าประทานทรัพย์

Posted in บทความชีวิต

ความรักเป็นสิ่ง…

Continue Reading ทางเดินชีวิตของคนสองคน

ทางเดินชีวิตของคนสองคน

Posted in บทความชีวิต

ในสังคมที่เราอย…

Continue Reading รู้แบบนี้แล้ว อย่าไปทำกับใครเขานะ

รู้แบบนี้แล้ว อย่าไปทำกับใครเขานะ

Posted in ดวง

เกิດวันพุธ ดูอา…

Continue Reading 5 วัน เ กิ ด มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน ดีขึ้นในทุกๆอย่าง

5 วัน เ กิ ด มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน ดีขึ้นในทุกๆอย่าง

Posted in ดวง

คนเราวาสนาบุญบา…

Continue Reading 5 วั น เกิ ด คนมีบุญว า ส นาดี หยิบจับอะไຮก็ຮวย

5 วั น เกิ ด คนมีบุญว า ส นาดี หยิบจับอะไຮก็ຮวย

Posted in บทความชีวิต

แม้ว่าจะอยู่ในส…

Continue Reading แล้ว วั น นึงโลกจะพาเราคนที่รักเรา มาเจอเราเอง

แล้ว วั น นึงโลกจะพาเราคนที่รักเรา มาเจอเราเอง