Posted in ข่าวบันเทิง

ເຫັນແລ້ວອິດສາແມ…

Continue Reading ພໍ່ແມ່ມອບເງີນສົດ 3 ແສນດອນລ້າໃຫ້ລູກໃນມື້ແຕ່ງງານທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ພໍ່ແມ່ມອບເງີນສົດ 3 ແສນດອນລ້າໃຫ້ລູກໃນມື້ແຕ່ງງານທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

Posted in สาระน่ารู้

ຄວາມຮູ້ດີດີ…ດື່…

Continue Reading ຜົນວິໄຈ ບອກວ່າ ກິນນົມ ສາມາດລົດການຕຸ້ຍໄດ້

ຜົນວິໄຈ ບອກວ່າ ກິນນົມ ສາມາດລົດການຕຸ້ຍໄດ້

Posted in สาระน่ารู้

ຄິດຈະຄົບກັນ ຮັກ…

Continue Reading ຊີວິດຄູ່ ຄູ່ຊີວິດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດໃຫ້ຄວາມຊື່ສັດ

ຊີວິດຄູ່ ຄູ່ຊີວິດທີ່ດີຕ້ອງຮູ້ຈັກໃຫ້ກຽດໃຫ້ຄວາມຊື່ສັດ

Posted in สาระน่ารู้

ຫຼາຍຄົນຄືຈະເຄີຍ…

Continue Reading ສາເຫດທີ່ຍັງ”ໂສດ”ລົມກັບໃຜບໍ່ເຄີຍສົມຫວັງ

ສາເຫດທີ່ຍັງ”ໂສດ”ລົມກັບໃຜບໍ່ເຄີຍສົມຫວັງ

Posted in ข่าวบันเทิง

ຫຼິງຫຼິງ ປີຍະດາ…

Continue Reading ຫຼິງຫຼິງ ປີຍະດາ” ຊີວິດເພີ່ນດີ້ດີທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຢູ່ເລື້ອຍໆ

ຫຼິງຫຼິງ ປີຍະດາ” ຊີວິດເພີ່ນດີ້ດີທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຢູ່ເລື້ອຍໆ

Posted in ข่าว

ຫນຸ່ມເຜີຍເລື່ອງ…

Continue Reading ຜົວສຸດຊໍ້າລໍຖ້າ ເມຍພາຊູ້ເຂົ້າຫ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງກ່ອນເອີ້ນທັງຄູ່ມາລົມ(ຄລິບ)

ຜົວສຸດຊໍ້າລໍຖ້າ ເມຍພາຊູ້ເຂົ້າຫ້ອງປ່ອຍໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ 4 ຊົ່ວໂມງກ່ອນເອີ້ນທັງຄູ່ມາລົມ(ຄລິບ)

Posted in ข่าว

ຈາກເຫດການທາງການ…

Continue Reading ມາເບິ່ງກັບຄວາມຍີ່ງໃຫຍ່ຂອງກອງທັບອີຣານ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 13 ຂອງໂລກ

ມາເບິ່ງກັບຄວາມຍີ່ງໃຫຍ່ຂອງກອງທັບອີຣານ ຈັດຢູ່ອັນດັບທີ 13 ຂອງໂລກ

Posted in ข่าว

ໂຄງການພັດທະນາແຫ…

Continue Reading ຄັກແທ້ ຂຸນກອງແລງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃໝ່ ຄາດວ່າເປີດບໍລິການໄດ້ໃນໄລຍະບຸນປິໃໝ່ລາວຈະມາເຖິງ

ຄັກແທ້ ຂຸນກອງແລງ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃໝ່ ຄາດວ່າເປີດບໍລິການໄດ້ໃນໄລຍະບຸນປິໃໝ່ລາວຈະມາເຖິງ